Khuyến mãi Khuyến mãi

Sao lưu ảnh, dữ liệu lên iCloud

Ngọc Thắng
Th 3 20/08/2019

Sao lưu dữ liệu trên điện thoại iPhone vào iCloud giúp dữ liệu danh bạ, hình ảnh,... được bảo mật, bảo quản tốt hơn.

Cách sao lưu dữ liệu vào iCloud trên iPhone như sau:

Bước 1: Cài đặt.

Vào cài đặt

Vào cài đặt

Bước 2: iCloud.

Vào iCloud.Vào iCloud.

Bước 3: Đăng nhập tài khoảng iCloud (Apple ID) vào.

Đăng nhập tk iCloudĐăng nhập tk iCloud

Bước 4: Đặng nhập xong > Chọn các mục mà bạn muốn tự động sao lưu dữ liệu (Danh bạ, mail, lịch,...) > Sao lưu > Bật.

Bật các mục sao lưuBật các mục sao lưu

- Sao lưu ảnh.

Tự động sao lưu ảnhTự động sao lưu ảnh

- Sao lưu các dữ liệu khác.

Sao lưu vào iCloudSao lưu vào iCloud

- Chọn sao lưu bây giờ để bắt đầu sao lưu dữ liệu của bạn lên iCloud như danh bạ, hình ảnh,....

Bắt đầu sao lưuBắt đầu sao lưu

Bước 5: Bạn vào máy tính trúy cập vào trang iCloud.com, đăng nhập tài khoản iCloud mà bạn đã đăng nhập trên máy.

Nhập tài khoản iCloudNhập tài khoản iCloud

Bước 6: Bạn có thể truy cập vào các nội dung mà bạn đã sao lưu.

Vào xem lại các mục đã sao lưuVào xem lại các mục đã sao lưu

Như vậy đã hoàn thành xong các bước thiết lập sao lưu dữ liệu lên iCloud trên điện thoại, chúc các bạn thành công.

Viết bình luận của bạn
Social Facebook Facebook Social Youtube Youtube Social Tiktok Tiktok