Giỏ hàng

Tưng Bừng Đại Lễ - Mua Ngay Kẻo Trễ

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 2/9 ĐẾN 5/9/2016

MUA TRẢ GÓP SỞ HỮU SẢN PHẨM CHỈ TRONG 15 PHÚT
TẶNG NGAY TIỀN MẶT 100.000 VNĐ khi bạn chia sẻ bài viết này: GIẢM GIÁ IPHONE MỪNG QUỐC KHÁNH VÀ GIẢM GIÁ SMARTPHONE MỪNG QUỐC KHÁNH (áp dụng với khách hàng mua TRẢ GÓP)

Khi mua hàng tại Minh Hoàng Mobile quý khách sẽ được :
➡️ Dán màn hình MIỄN PHÍ 1 năm.
➡️ Tặng Phiếu Mua Hàng lên đến 200.000 VNĐ
➡️ Cài đặt Game , Ứng Dụng , Phần Mềm MIẼN PHÍ trọn đời sản phẩm.
➡️ Hưởng nhiều chương trình giảm giá Sốc của Shop như sau :
Bảng Giá Áp Dụng Trong Duy Nhất 3 ngày từ 2/9 - 5/9

=====================

• iPhone 4S lock : 900.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶1̶̶.̶̶3̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
• iPhone 4S : 1.280.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶1̶̶.̶̶7̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
• iPhone 5 : 3.250.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶3̶̶.̶̶4̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
• iPhone 5S : 4.380.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶4̶̶.̶̶5̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
• iPhone 6 : 7.990.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶8̶̶.̶̶5̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
• iPhone 6 Plus : 9.500.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶1̶̶0̶̶.̶̶3̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
• iPhone 6S : 10.800.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶1̶̶2̶̶.̶̶5̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
• iPhone 6S Plus : 11.800.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶1̶̶4̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )


•SamSung Note 3 : 3.450.000 ( số lượng có hạn )
•SamSung Note 4 : 4.990.000 ( số lượng có hạn )
•SamSung Note 5 : 7.650.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶8̶̶.̶̶2̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶ )

•SamSung S5 Active : 2.900.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶3̶̶.̶̶4̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
•SamSung S6 : 5.750.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶6̶̶.̶̶1̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
•SamSung S6 Edge : 7.750.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶8̶̶.̶̶1̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
•SamSung S6 Edge Plus : 8.500.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶9̶̶.̶̶3̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
•SamSung S7 : 8.680.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶8̶̶.̶̶9̶̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
•SamSung S7 Edge : 10.900.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶1̶̶1̶̶.̶̶5̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )•SamSung A5 2016 : 5.100.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶5̶̶.̶̶8̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
•SamSung A7 2016 : 6.300.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶6̶̶.̶̶8̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
•SamSung A8 : 5.600.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶6̶̶.̶̶1̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )
•SamSung A9 : 7.400.000 ( ̶g̶̶i̶̶á̶ ̶c̶̶ũ̶ ̶8̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ )

•LG G4 : 3.650.000 ( giá cũ ̶4̶̶.̶̶6̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ )
•LG G5 : 7.490.000 ( giá cũ ̶8̶̶.̶̶9̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ )
•LG V10 : 5.690.000 ( giá cũ ̶6̶̶.̶̶2̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ )


•HTC M7 : 2.800.000 ( giá cũ ̶3̶̶.̶̶1̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ VNĐ )

=================

Chi tiết liên hệ :
- Minh Hoàng Mobile 217 Đà Nẵng
Hotline : 0316.589.589
- Minh Hoàng Mobile 135 Lạch Tray
Hotline : 0316.616.616

Facebook Youtube Top