Khuyến mãi Khuyến mãi
Minh Hoàng Mobile 


Chi nhánh 1 : 135 Lạch Tray , Ngô Quyền , Hải Phòng

Hỗ trợ bán hàng :  0316.616616
Hỗ trợ kĩ thuật :  0316.64.6789

Chi nhánh 2 : 217 Đà Nẵng , Ngô Quyền, Hải Phòng 

Hỗ trợ bán hàng : 0316.589589
Hỗ trợ kĩ thuật : 0316.52.6789

0316.64.67890316.64.6789

Social Facebook Facebook Social Youtube Youtube Social Tiktok Tiktok