Suối nước khoáng nóng Tiên Lãng - Hải Phòng

Suối nước khoáng nóng Tiên Lãng ở Hải Phòng, là 1 trong 5 mỏ nước khoáng của Việt Nam đã được Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) công nhận...

Xem tiếp

0
Minh Hoàng Mobile - mhm.vn back to top