Khuyến mãi Khuyến mãi

Apple Cho Phép Người Dùng iPhone và iPad Có Khả Năng Tải và Cài Đặt Ứng Dụng Bên Thứ Ba Ngoài App Store

Minh Hoàng Mobile
Th 6 26/01/2024

Hôm nay, Apple đã công bố một bước tiến quan trọng đối với hệ sinh thái ứng dụng của mình trong Liên minh Châu Âu (EU). Điều đáng chú ý là người dùng iPhone và iPad có thể tận dụng sự thay đổi này để tải và cài đặt ứng dụng từ các kho ứng dụng bên thứ ba, không chỉ giới hạn ở App Store.

Các kho ứng dụng bên thứ ba sẽ hoạt động như các ứng dụng iOS, cho phép người dùng cài đặt các ứng dụng khác trên iPhone hoặc iPad. Apple đã tạo ra cơ hội cho mọi nhà phát triển để tạo các kho ứng dụng, miễn là chúng tuân thủ các tiêu chí về trải nghiệm người dùng, an toàn, và hỗ trợ khách hàng từ Apple. Công ty cũng cung cấp các API mới để hỗ trợ xây dựng các kho ứng dụng trên iOS, nhằm mục đích mang lại sự đa dạng cho người dùng.

Ở châu Âu, nhà phát triển có lựa chọn gửi ứng dụng của họ đến App Store hoặc bất kỳ kho ứng dụng bên thứ ba nào. Không có phí hoa hồng cho Apple đối với các ứng dụng từ kho ứng dụng bên thứ ba và không tính phí cho các hệ thống thanh toán của bên thứ ba. Nhà phát triển có thể tích hợp các phương thức thanh toán trực tiếp vào ứng dụng hoặc chuyển đến trang web của họ để thực hiện giao dịch.

Mặc dù không thu phí cho kho ứng dụng và hệ thống thanh toán bên thứ ba, Apple áp dụng "phí công nghệ cốt lõi" với mức 0.5 euro cho mỗi cài đặt trên mỗi tài khoản Apple hàng năm, sau 1 triệu lượt cài đặt đầu tiên miễn phí. Các ứng dụng từ các tổ chức chính phủ, phi lợi nhuận và giáo dục sẽ được miễn phí.

Apple đã đặt ra những biện pháp để giảm thiểu rủi ro của phần mềm độc hại và vấn đề khác liên quan đến việc cài đặt ứng dụng từ các nguồn bên thứ ba. Bên cạnh cơ chế bảo vệ trước mã độc của hệ điều hành, tất cả ứng dụng vẫn phải được kiểm duyệt bởi Apple về mặt bảo mật, ngay cả khi chúng được phân phối qua kho ứng dụng bên thứ ba. Tuy nhiên, khác với App Store, các ứng dụng này không cần phải trải qua kiểm duyệt về chất lượng hay nội dung.

Người dùng nay có thể cài đặt nhiều kho ứng dụng và cần cấp quyền trước khi các kho ứng dụng có thể thực hiện cài đặt ứng dụng trên thiết bị. Cài đặt này cung cấp tùy chọn quản lý quyền của các kho ứng dụng và đặt kho ứng dụng mặc định theo sở thích của người dùng trong ứng dụng Cài đặt.

Social Facebook Facebook Social Youtube Youtube Social Tiktok Tiktok