Khuyến mãi Khuyến mãi

Google ra mắt phiên bản tính phí

mhm2022
Th 4 17/04/2024

Google Chrome đã giới thiệu phiên bản dành cho doanh nghiệp nhằm nâng cao bảo mật dữ liệu. Chrome Enterprise được chia thành hai tùy chọn: Chrome Enterprise Core (miễn phí) và Chrome Enterprise Premium (trả phí).

Chrome Enterprise Core cung cấp các tính năng bảo mật cơ bản như cập nhật tự động để vá các lỗ hổng, quản lý tập trung, và kiểm soát truy cập vào các trang web trên các thiết bị. Nó cũng bảo vệ chống lại phần mềm độc hại và các vấn đề lừa đảo.

Trong khi đó, Chrome Enterprise Premium cung cấp khả năng bảo mật cao hơn với tính năng ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP) nâng cao. Doanh nghiệp có thể xác định và áp dụng các chính sách hạn chế đối với việc tải lên hoặc in ấn dữ liệu nhạy cảm. Premium cũng tích hợp tính năng quét phần mềm độc hại sâu hơn, cung cấp mức độ bảo vệ toàn diện hơn để ngăn chặn các mối đe dọa từ phần mềm độc hại. Ngoài ra, nó giảm thiểu nguy cơ bị hack thông qua việc hạn chế các tiện ích bổ sung không hợp pháp.

Sự khác biệt chính giữa Chrome Enterprise Core và Chrome Enterprise Premium nằm ở mức độ bảo mật và các tính năng phòng ngừa mất dữ liệu (DLP) nâng cao.

 1. Chrome Enterprise Core

  • Miễn phí: Là một giải pháp cơ bản, Core cung cấp các tính năng bảo mật thiết yếu như cập nhật tự động để vá các lỗ hổng, quản lý tập trung và bảo vệ chống lại phần mềm độc hại và lừa đảo.

  • Bảo vệ cơ bản: Tính năng bảo vệ chống lại các mối đe dọa thông thường và các vấn đề bảo mật cơ bản.

 2. Chrome Enterprise Premium

  • Trả phí: Bao gồm tất cả các tính năng của Core và nâng cao hơn với các tính năng bảo mật DLP và quét sâu phần mềm độc hại.

  • Ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP) nâng cao: Cho phép doanh nghiệp xác định và áp dụng các chính sách hạn chế đối với việc chia sẻ dữ liệu nhạy cảm, giúp ngăn chặn việc lưu trữ, chia sẻ hoặc in ấn thông tin quan trọng.

  • Quét sâu phần mềm độc hại: Cung cấp mức độ bảo vệ toàn diện hơn bằng cách quét và ngăn chặn các mối đe dọa từ phần mềm độc hại tiềm ẩn.

Sử dụng Chrome Enterprise Premium, doanh nghiệp có thể tận dụng các chuyên gia bảo mật của Google và các công nghệ tiên tiến nhất để bảo vệ các thông tin nhạy cảm và giảm thiểu nguy cơ bị hack. Các tính năng DLP và quét sâu phần mềm độc hại của Premium giúp đảm bảo rằng các dữ liệu quan trọng được bảo vệ và kiểm soát một cách hiệu quả, làm tăng tính an toàn và tuân thủ bảo mật trong tổ chức.

Google Chrome đang tiếp tục cam kết bảo vệ người dùng cá nhân bằng cách cải thiện tính bảo mật trong phiên bản tiêu chuẩn của trình duyệt. Các tính năng bảo mật được cải tiến này cho phép người dùng có quyền kiểm soát chi tiết đối với trang web, giúp họ hạn chế truy cập vào dữ liệu nhạy cảm như micrô hoặc vị trí. Dù có vẻ như là các điều chỉnh nhỏ, nhưng chúng có thể đáng kể trong việc giới hạn phạm vi tiếp cận của các trang web và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Ngoài ra, trong khi Chrome Enterprise Premium hỗ trợ các công cụ bảo mật mạnh mẽ như DLP và quét phần mềm độc hại nâng cao cho doanh nghiệp, phiên bản Core vẫn cung cấp một nền tảng vững chắc về các tính năng bảo mật miễn phí. Điều này cho thấy cam kết của Google đối với sự an toàn của người dùng cá nhân, bao gồm việc triển khai các biện pháp kiểm soát quyền nâng cao để đảm bảo an toàn và bảo mật khi sử dụng Google Chrome.

Social Facebook Facebook Social Youtube Youtube Social Tiktok Tiktok